Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.4. Kvaliteedinõuded Soome kvaliteedinõuete RYL alusel

Kvaliteedinõuded ehk nõuded tehtavate tööde tolerantsidele lepivad kokku lepingu osalised. Kvaliteedi­nõuded ei ole õigusaktidega kehtestatud, need ei ole ka hea ehitustava.

Kvaliteedinõuete puhul peetakse silmas miinimumnõuetest kõrgemate nõuete kohaselt tehtud tööd.

Eestis ei ole välja kujunenud kvaliteedisüsteeme, mistõttu tuleb kasutada iga t...