Ehituse teabevara

3.4.2. Katastriüksuse jagamine mitmeks kehtiva detailplaneeringu korral

Maatüki jagamine on maakorralduslik toiming, mille puhul moodustatakse ühest katastriüksusest kaks katastriüksust ja seejärel on võimalik moodustada algsest ühest kinnistust kaks kinnistut. Kui muidu ei ole maatüki jagamisel väga suuri probleeme, siis olukorras, kus maatüki osas on olemas kehtiv detailplaneering, on küsimus, kas juhul, kui detailplaneeringus on maatükki käsitletud ühe krundina, siis kas on võimalik sellist krunti jagada kaheks krundiks. Nimelt sätestab Planeerimisseaduse (Pla...