Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.2.2. Kasutusjuhend

Toote tõendamissüsteemist sõltub dokumentatsioon, mis peab tootega kaasas olema. Toote nõuetele vastavust tõendab eelkõige vastavusdeklaratsioon, mille väljastab tootja. Vastavusdeklaratsioon aga saab olla ainult neil toodetel, millel on tehniline kirjeldus (harmoneeritud standard hEN toote kohta või ehitustoote tehniline tunnustus).

Need tooted, millel ei ole veel Euroopa harmoneeritud tootestandardit ega Euroopa tehnilise tunnustuse juhist, ei saa kanda CE-märgistust ja neile ei s...