Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.6. Haldusorgani kohustused olemasolevate lubade pikendamisel

Tallinna Halduskohus on käsitlenud 27.07.2020 asjas nr 3-19-1697 haldusorgani kohustusi olemasolevate lubade tähtaegade pikendamisel, sealhulgas korduval pikendamisel.

Kohus leidis nimetatud asjas järgmist:

  • Kohus on seisukohal, et loa väljastajal on kontrolliõigus, millest tuleneb kohustus kaaluda (kaalutlusõigus), kas esitatud põhjendused on...