Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.3.2. Euroopa Liidu riigi kohustused CE-märgiseta ehitustoodete tunnustamisel

Ehitustoodete ja -materjalide puhul, millele ei ­rakendata CE-märgise panemise kohustust, kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadusest tulenevaid üldnõudeid. Liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse lihtsustamiseks on Euroopa Komisjon andnud juhise vastastikuse tunnustamise määruse (EÜ nr 764/2008) kohaldamise kohta CE-märgiseta ehitustoodete korral (Brüssel, 13.10.2011). Allpool on esitatud juhisest kokkuvõte.

  • Ehitustoote mõiste...