Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.4.5. Energiaaudit

Energiaauditi mõte on analüüsida hoone energiatarbimist ja leida parimad võimalused energiasäästuks. Energiaauditi nõudeid on ajas muudetud, viimati tehti seda 2020. aasta augustis. Energiaauditi koostamise nõuded on leitavad majandus- ja taristuministri 22.12.2016 määrusest nr 76.

Eraldi on reguleeritud veel elamu energiaauditi koostamine (majandus- ja taristuministri 08.04.2015 määrus nr 20, muudeti augustis 2020), millega on kehtestatud nõuded ühe korteriga elamule ehk ...