Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.3.1. Ehitustoote nõuetekohasuse tõendamine Euroopa Liidu määruse nr 305/2011 alusel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määruse nr 305/2011 kohaselt sätestati ehitus­toodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistati kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ. Kuna ehitustoodete osas toimub toodete turule laskmine ja müümine kogu Euroopa Liidus ühtsete reeglite järgi, siis on järgnevalt toodud ka selliste reeglite kirjeldus. On oluline, et mitte kõiki müügil olevaid ehitustooteid ei pea liikmesriik lubama ehitises kasutada, vaid liikmesriigil o...