Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.2.1. Ehitustoodet käsitlevad tehnilised kirjeldused

Ehitustoote tehnilises kirjelduses on toote omaduste loetelu ja neid omadusi mõjutavate protsesside ning tootmismeetodite kirjeldus. Levinum tehniline kirjeldus on standard. Eesti standard on Eesti Standardikeskuse üldkasutatav dokument, milles esitatakse tehniline kirjeldus või tegevusjuhised.

Üldiselt on standardi kasutamine vabatahtlik, aga kui harmoneeritud standardi kooseksisteerimise aeg on möödunud, on kohustuslik järgida toote kohta kehtestat...