Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1. Ehitustöö garantii

Alates 1. juulist 2015 ei ole ehitusseadustikus enam ehitustöö garantiid eraldi sätestatud. Seega kohaldatakse ainult võlaõigusseaduse sätteid. Kuigi seaduses sätestatud ehitusgarantii kadus, peeti vajalikuks paremini tagada tarbijate ehk füüsiliste isikute õigused ja kehtestati uued sätted võlaõigusseaduses (VÕS). Nõuded kehtivad ainult juhul, kui ehitustöö tellija on füüsiline isik.

Alates 1. juulist 2015 on sätestatud (VÕS § 642 lg 21), et töövõtulepingu korra...