Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.3. Ehitusdokumendid

Ehitusseadustiku § 15 näeb ette nõuded ehitamise dokumenteerimisele. Ehitamise dokumenteerimise kohustus on ehitaval isikul. Ehitavaks isikuks peetakse alltöövõtjate suhtes peatöövõtjat. Kui omanik ehitab ise, peab ta ka ise dokumenteerima. Ehitusdokumendid tuleb ehitisregistrile üle anda elektrooniliselt ja enne seda kohalikule omavalitsusele (kui ehitusloa/kasutusloa väljastab KOV) või tehnilise järelevalve ametile (kui ehitusloa/kasutusloa väljastab TJA).