Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.5.1. Ehitusalune pindala ning ehitisealune pind ja ehitise kõrgus

Mõisted „ehitusalune pindala” ja „ehitisealune pind” on tekitanud palju segadust. Koguni nii palju, et riigikohus on pidanud 2014. aasta juunis kaks korda (asjad nr 3-3-1-92-13 ja 3-3-1-59-13) lahendama nende kahe mõistega seotud küsimusi.

Riigikohus märkis ära allpool nimetatud asjaolud.

  • Planeerimisseaduses kasutatakse mõistet „ehitusal...