Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.1. Ehitamise üldnõuded

Ehitamise põhinõuded tulenevad mitmest seadusest, mida saab jaotada otseselt ehitusvaldkonda reguleerivateks ja kinnisasja või sellega seotud õigusi sätestavateks. 1. juulist 2015 on ehitusvaldkonna normid koondatud peaaegu täielikult ehitusseadustikku (EhS), mis sätestab ka ehitamise üldnõuded.

Ehitamise alused ehitusseadustikus
  • Ehitamine peab toimum...