Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.1.3. Ehitamine riigimaale

Riigimaale ehitamiseks tuleb saada riigilt nõus­olek. Selleks seatakse servituut või antakse lihtsalt nõus­olek taluda riigile kuuluval maal mingit ehitist. Isi­­ku, kes loa annab, määrab maa asukoht ning see, kas­ maa on kantud kinnistusraamatusse või maakatast­ris­­­se.

Reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamine

Kui soovitakse ehitada maaüksusele, mis on kinnis­ta­tud, siis tuleb enne ehitama hakkamist sa...