Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.2. Ehitajale esitatavad üldnõuded

Ehitada võib ehitusseadustiku § 10 kohaselt ainult selline isik, kes on asjatundlik. Nimetatud nõue kohaldub nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule. Asjatundlikkuse põhimõte hõlmab endas hoolsuskohustust, selgitamiskohustust ja koostöökohustust. Nimetatud nõuetest hoolsuskohustus rakendub ka väljaspool majandus- ja kutsetegevust tegutsevatele isikutele ehk siis nt ehitise omanikule.

Hoolsuskohustus tähendab lühidalt seda, ...