Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.3. Dokumendid

Haldusorgan säilitab avaldused, taotlused, tõendid, protokollid, andmed kutsete saatmise ja dokumentide kättetoimetamise kohta ning muud haldusmenetluses tähtsust omavad dokumendid, luues vajadusel toimiku.

Haldusmenetluses tähtsust omavate asjaolude kohta, mida toimikus olevatest dokumentidest ei nähtu, teeb haldusorgan märkused toimikusse.

Haldusakt, kutse, teade või muu dokument toimetatakse menetlusosali...