Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.4. Avatud menetlus

Seaduses sätestatud juhtudel tehakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks avatud menetlusena. Kui see on vajalik asja lahendamiseks ega kahjusta oluliselt ­menetlusosaliste huve, võib haldusorgan avatud ­menetluse korraldada ka muudel juhtudel. Kui avatud menetlus on kohustuslik õigusakti andmiseks, tuleb õigusakti muuta ja kehtetuks tunnistada ka avatud menetluses.

Ilmselgelt põhjendamatu taotluse võib haldusorgan jätta rahuldamata avatud menetluseta....