Dokumendinäidiste teabevara

3.3. Volikiri sõiduki kasutamiseks

Volikiri sõiduki kasutamiseks

_____________________________ (koostamise koht)

Mina, _______________________ (sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi)

_____________________________ (aadress)

volitan minule kuuluvat sõidukit

_____________________________ (sõiduk...