Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3. Volikiri sõiduki kasutamiseks

Volikiri sõiduki kasutamiseks

_____________________________ (koostamise koht)

Mina, _______________________ (sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi)

_____________________________ (aadress)

volitan minule kuuluvat sõidukit

_____________________________ (sõiduk...