Dokumendinäidiste teabevara

3.1.1. Vara tasuta kasutamise leping

Märkus. See tasuta kasutamise leping on koostatud kinnisvara kasutusse andmise näitel. Tegemist on lepinguga, kus üks isik (kasutusse andja) kohustub andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks. Lepingus võib füüsilisest isikust kasutajaid olla ka rohkem kui kaks, sel juhul võib nimetada lepingus neid kui kasutaja 1 ja kasutaja 2.