Dokumendinäidiste teabevara

10.3.1. Ülevaade arhiivi koosseisust

Ülevaade arhiivi koosseisust on organisatsiooni arhiividokumentide haldamise vahend. Sellega tagatakse, et dokumendid on säilitustähtaja jooksul või avalikku arhiivi üleandmiseni ülesleitavad ja kättesaadavad.

Ülevaade arhiivi koosseisust koostatakse dokumentide liigitusskeemi alusel ja selle põhjal teame, millised sarjad ja kui palju arhiividokumente meil arhiivis on ning teame nii oma paber- kui ka digitaalarhiivi m...