Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.12. Töölepingu lõpetamine (poolte kokkuleppel, töötaja algatusel, tööandja algatusel)

1. Tööleping lõpetatakse ______________________________________ (põhjuste kirjeldus) vastavalt töölepingu seaduse paragrahvile ________________.

2. Lepingu lõpetamise kuupäev on ________________. a.

3. Tööandja maksab töötaja pangakontole lõpparve summas ___________ eurot (bruto), millest peetakse kinni seadusega kehtestatud maksud.

...