Dokumendinäidiste teabevara

11.8.5. Teade töökeskkonnavoliniku määramise kohta

Alus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) § 17. Töökeskkonnavolinik

(1) Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat. [RT I 2007, 3, 11 – jõust 01.03.2007]

(4) Tööandja korraldab töökeskkonnavolinike valimisteks ettevõtte, ettevõtte struktuuriüksuse või...