Dokumendinäidiste teabevara

3.1. Tasuta kasutusse andmise leping

Tasuta kasutusse andmise leping

Käesolev leping (edaspidi nimetatud leping) on sõlmitud ____ ______________

________________________, registrikood _____________________, aadress ______________________, mida esindab juhatuse liige ________________________ (edaspidi nimetatud omanik) ja ________________________, registrikood _____________________, aadress _________...