Dokumendinäidiste teabevara

3.8. Tarkvara arendamise leping

Ken Kaarel Gross, advokaadibüroo RASK

TARKVARA ARENDAMISE LEPING
[digitaalse allkirjastamise päeval]

Tarkvara arendamise lepingu (edaspidi „Leping”) on sõlminud viimase digitaalse allkirja andmise kuupäeval

[…], registrikood […], asukoht ...