Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.29.1. Täitetoimiku üleandmise avaldus

Märkus. Täitemenetluse seadustiku kohaselt antakse kohtutäituri taandamise korral täitedokument sissenõudja avalduse alusel üle teisele kohtutäiturile. Kui taandatakse kõik ühte piirkonda teenindavad kohtutäiturid, antakse täitedokument sissenõudja avalduse alusel täitmiseks võlgniku elu- või asukohale kõige lähemal asuvale kohtutäiturile.

Kui sissenõudja ei esita ül...