Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.29. Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avaldus

(täitke ja tagastage see vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Märkus.

Vastavalt võlaõigusseaduse § 52 lõikele 1 loetakse sidevahendi abil sõlmitud lepinguks ettevõtja ja tarbija vahelist lepingut, kui leping on sõlmitud selliste lepingute sõlmimiseks kasutatavas turustus- või teenindussüsteemis, ettevõtja ja tarbija ei viibi lepingu sõl...