Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2. Seadme üürileping

Seadme üürileping

See leping (edaspidi nimetatud leping) on sõlmitud  ____ ______________

________________________, registrikood ________________________, aadress ________________________, mida esindab juhatuse liige ________________________ (edaspidi nimetatud üürileandja) ja ________________________, registrikood ________________________, aadress ________________________, ...