Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.5. Rendileping

Rendileping

See leping (edaspidi nimetatud leping) on sõlmitud ____ ______________

_________________________, registrikood _________________________, aadress

_________________________, mida esindab juhatuse liige _________________________ (edaspidi nimetatud rendileandja)