Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1. Pretensioon (täiendava tähtaja andmine)

Märkus. Näidise kohaselt on poolte vahel sõlmitud müügileping, ostja on kaupade eest tasunud, kuid müüja on jätnud kaubad kokkulepitud tähtajaks ostjale üle andmata. Võlaõigusseaduse § 116 kohaselt võib üks lepingupool lepingust taganeda (so lepingu lõpetada), kui teine lepingupool on oma lepingulist kohustust oluliselt rikkunud. Üldreeglina tuleb enne lepingust taganemist anda kohustus...