Dokumendinäidiste teabevara

5.1. Pretensioon (täiendava tähtaja andmine)

Märkus. Näidise kohaselt on poolte vahel sõlmitud müügileping, ostja on kaupade eest tasunud, kuid müüja on jätnud kaubad kokkulepitud tähtajaks ostjale üle andmata. Võlaõigusseaduse § 116 kohaselt võib üks lepingupool lepingust taganeda (so lepingu lõpetada), kui teine lepingupool on oma lepingulist kohustust oluliselt rikkunud. Üldreeglina tuleb enne lepingust taganemist anda kohustus...