Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.23. Müügileping (ingliskeelne näidis veebis)

Märkus. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 208 kohaselt kohustub müüja ostjale müügilepinguga üle andma olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale. Ostja kohustub tasuma müüjale kauba ostuhinna rahas ja võtma kauba vastu. Müügilepingule kohaldatavad sätted on tervikuna leitavad VÕS-i 11. peatükist. Tarbijalemüügi korral tuleb arvestada tarbijakaitseseaduses toodud n...