Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

12.23. Mis saab siis, kui hankelepingut ei õnnestu täita?


Seekordses audiopeatükis tuleb juttu hankelepingute rikkumisest ja selle tagajärgedest järgmistel hangetel osalemisel. COVID on tekitanud probleeme ka hankelepingute täitmisel ja paljud on tundnud muret selle üle, kuidas hilisem hangetel osalemine välja näeb näiteks siis, kui eelmist hankelepingut on rikutud (ja märge selle kohta on tehtud registrisse). Kas sellisel juhul om...