Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.23.1. Lisa 1. Kauba üleandmise-vastuvõtmise akt

Märkus. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 208 järgi kohustub müüja müügilepinguga ostjale üle andma olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu. Kirjalik dokument saab täita tõendamisfunktsiooni ning seetõttu on müüjal ja ostjal võimalik kauba üleandmise kohta vormistada üleandmise-vastuvõtmi...