Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4. Laenuleping

Laenuleping

See leping (edaspidi nimetatud leping) on sõlmitud ____ _____________

_______________________, registrikood _______________________, aadress _______________________, mida esindab juhatuse liige _______________________ (edaspidi nimetatud laenuandja)

ja