Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.40. Kohtuotsuse tunnustamine välismaal

Märkus. Viimastel aastatel on võlausaldajatel järjest rohkem olnud vaja täita Eestis tehtud kohtulahendit mõnes välisriigis. Euroopa Liidu liikmesriigi puhul on võlausaldajal võimalus taotleda tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kinnitamist Euroopa täitekorraldusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004 (edaspidi Euroopa täitekorralduse määrus) alusel. Nimetatud määruse eesmärk on luua vaidlustamata nõ...