Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.4.1. Hankelepingu tüüptingimused (ingliskeelne näidis veebis)

Hankelepingu tüüptingimused

Kehtivad alates ___ __________________________

Märkus. Need tüüptingimused kuuluvad hankelepingu (vaata eelmine näidis) juurde. Näidise kohaselt on tegemist ostja poolt väljatöötatud tüüptingimustega, mis on konkreetse tarnijaga sõlmitava hankelepingu osa.

Hankeleping...