Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.4. Hankeleping (ingliskeelne näidis veebis)

Märkus. Oma olemuselt on see hankeleping müügileping. Näidise juurde kuuluvad tüüptingimused (vt järgmine näidis). Hankelepingu näol on tegemist pikaajalise raamlepinguga, mille järgi ostja esitab tarnijale konkreetseid tellimusi. Hankelepinguga lepitakse kokku konkreetsed kaubad, mida ostja tarnijalt perioodiliselt tellib, hinnad, tarnetingimused, soodustused jm tingimused.