Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.4.4. Hankedokumentide vaidlustamine halduskohtus

[Valida vastustaja ehk hankija asukoha järgi]

Tallinna Halduskohus
Tallinna Kohtumaja / Pärnu kohtumaja
Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn / Rüütli 19, 80099 Pärnu

või

Tartu Halduskohus
Tartu kohtumaja / Jõhvi ...