Dokumendinäidiste teabevara

11.7.1. Ametikoha ankeetküsitlus

Märkus. Töö analüüsi võib teha mitme meetodi alusel. Levinuimad on vaatlus, intervjuu, küsitlus, spetsiaalne ametikoha ankeetküsitlus ja funktsionaalne tööanalüüs. Parima tulemuse saamiseks kasutatakse tihti nende meetodite kombinatsiooni. See siin on ametikoha ankeetküsitlus töötajatele. Küsimustikule võite lisada organisatsioonispetsiifilisi küsimusi ning eemaldada mittevajalikud. Põhimõte on, ...