Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.28. Agendileping (ingliskeelne näidis veebis)

Agendileping

See leping on sõlmitud Tallinnas, „____”_______________ 20___. a.

___________________ (juriidilise isiku ärinimi),

asukohaga ___________________, registrikoodiga ___________________,

mida esindab juhatuse liige ___________________

<...