Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.2. Andmekogude tabel

 

Andmekogu nimetus

Kirjeldus

Andmed säilitustähtaja/ arhiiviväärtuse kohta

Organisatsiooni arhitektuuri kirjeldamise infosüsteem Troux

Ühtses keskkonnas hallata organis...