Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1.3. Osaga ja osanikuga seotud eriõigused

Mikk Põld

Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt (ÄS § 154 lg 1). Võrdse kohtlemise üks mõõdupuu on osa nimiväärtuse suurus. Kui osanikele kuuluvate osade nimiväärtused erinevad, on tegu ebavõrdsete asjaoludega, mis olemuslikult võimaldab osanikke kohelda ebavõrdselt (nt osanikule kuuluvate häälte arv, osanikule väljamakstava dividendi suurus).

Täiendavalt võib erisused osanike võrdse ...