Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2.1. Osa võõrandamise vormistamine

Sander Kärson

Osa võõrandamise vormistamine sõltub sellest, kas osad on kantud Eesti väärtpaberite keskregistrisse (EVK). Juhul kui osasid EVK-s registreeritud ei ole, tuleb osa võõrandamiseks teha notariaalselt tõestatud (ÄS § 149 lg 4) kohustus- ja käsutustehing. Pooled võivad ise kokku leppida, millal peetakse osa omandiõigus võõrandamise käigus üle antuks. Osaühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast o...