Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.6. Registriasja menetlus

Mikk Põld, täiendanud Stina-Maria Lusti ja Maris Vutt

Registriasja menetlemine on hagita menetlus ja seda tehakse hagita menetluse sätete alusel (tsiviilkohtumenetluse seadustik – TsMS § 475 lg 1 p 10). Registriasju menetlevad kohtunikuabid ja kohtunikud. Mõnel juhul peavad kohtunikuabid asja menetlemise üle andma kohtunikule (kohtunikuabide ülesanded ja pädevus on täpsemalt kirjas teabevara peatükis