Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.1.6. Registriandmetega tutvumine

Mikk Põld, täiendanud Marleen Arus

Äriregistri avalikkuse põhimõtte tõttu on selle kanded avalikud. Kõigil on õigus ja võimalus registrikaardi ning äritoimikuga tutvuda ning saada registrikaardist ja äritoimikus olevast dokumendist ärakirju (äriseadustiku (ÄS) § 28 lg 1). Registriandmete ja toimikutega saab tutvuda notaribüroos või veebilehel https://ariregister....