Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1.6. Osanike nimekiri ja selle õiguslik tähendus

Sander Kärson

Andmed osanike kohta kantakse osanike nimekirja. Osanike nimekirjas peavad olema näidatud osanike nimed, aadressid ja isiku- või registrikoodid ning nende osade nimiväärtused (ÄS § 182 lg 1). Aadressi ning isiku- ja registrikoodi suhtes kohaldatakse ÄS-i § 62. See, kes täpselt osanike nimekirja peab, sõltub asjaolust, kas osaühingu osad on registreeritud EVK-s või mitte. 


Juhul kui osad on registreeritud EVK-s, peab ...