Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.2.1. Osanike koosolek

Andres Vutt ja Margit Vutt

Juhatus on kohustatud kutsuma kokku osanike koosoleku juhul, kui:

  • seda nõuavad osaühingu mis tahes huvid (ÄS § 171 lg 2);
  • osaühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma ja passivas näidatud kohustuste üldsumma vahe) järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seaduses sätestatud osakapitali suurus (25 000 eurot) või ...