Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1.2. Osa väärtus

Sander Kärson

Samatähenduslikuks ei tohi pidada osa nimiväärtust ja osa enda väärtust. Osa väärtuse kindlaksmääramisel juhtudel, kui osanik kaotab õiguse enda osale (nt abikaasade ühisvara jagamise puhul), tuleb lähtuda TsÜS-i §-st 65, mille kohaselt loetakse eseme väärtuseks selle harilik väärtus, milleks on eseme kohalik keskmine müügihind. Viidatud seisukohta on korduvalt väljendanud aktsiaseltsi ja aktsiate osas ka Riigikohus, mis aga re...