Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.1.1. Osa õiguslik tähendus

Mikk Põld

Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital (ÄS § 135 lg 1). Osanikule tekivad osaühingu ja teiste osanike vastu õigused ja kohustused osa omanikuks olemisega. Selle üle, kes on parasjagu osaühingu osade omanikud ehk osanikud, peab arvestust osaühingu juhatus (ÄS § 182 lg 1). Suurema õigusselguse huvides võib osaühingu osad registreerida ka Eesti väärtpaberite keskregistris (ÄS § 148 lg 7, § 182 lg 3: vt p...