Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.3. Häälteenamuse nõuded

Andres Vutt ja Margit Vutt

Üldjuhul on koosolekul toimunud hääletamisel osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest. Kirjalikul hääletamisel on otsuse vastuvõtmiseks vaja, et selle poolt antaks üle poole kõigist osanike häältest. Nimetatud häälteenamuse nõuded kehtivad muidugi vaid eeldusel, et põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet (ÄS § 174 lg 1 ja 2).