Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.4. Ettevõtja tegevusala ja äriregistri teavitamine sellest

Mikk Põld

Tulenevalt tsiviilõiguse põhimõttest „lubatud on see, mis pole keelatud“ võib ka ettevõtja, s.o füüsilisest isikust ettevõtja ja äriühing, tegutseda aladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud (äriseadustik – ÄS § 4 lg 1). Ettevõtja võib ise valida, mis alal ta tegutsema hakkab.

Tegevusala kajastamine äriregistris ei anna automaats...