Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

1.5. Esindusõiguse piirangud ja nende kandmine äriregistrisse

Mikk Põld

Juriidiliste isikute esindamise ja esindusõiguse kord on kirjas tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 34 lõikes 1. Selle järgi on juriidilise isiku juhatus või seda asendav organ suhetes teiste isikutega juriidilise isiku seaduslik esindaja. Seega on seadusjärgne esindusõigus näiteks juhatuse liikmel, prokuristil, likvideerijal, filiaali korral filiaali juhatajal (filiaalil võib olla mitu ...